"In een prettig gesprek, met behulp van doortastende vragen, op een effectieve manier, de kern van het probleem destilleren, om vanuit daar opbouwend tot een oplossing te komen."

Het thema als zeilen en daarmee geassocieerd schiemanswerk (zeilknopen) is een doorlopend motief als metafoor bij PIMM.

Zeilen

Zeilen vraagt voorbereiding, inzicht, doorzettingsvermogen en daarbij kennis van zaken. Anticiperen op wat er staat te gebeuren. Een vastgelopen schip moet worden vlot getrokken. Laveren is vaak nodig, soms wordt er gereefd, soms is er een storm of juist een windstilte. Dan weer is voor anker gaan de beste optie. Soms moet je in geval van nood alles loslaten, waardoor de boot in de wind draait en tot stilstand komt. Of moet je van wal steken als je aan lager wal zit. Een andere keer moeten er bakens worden verzet.

Schiemanswerk

Ook het schiemanswerk hoort bij zeilen. Met welke knoop hebben we te maken? Wie trekt er aan het kortste of langste eind? Hoe kunnen we de knoop ontwarren? Hoe vast is de knoop gestrikt? Wie hakt er een knoop door?

Metaforen

In al deze metaforen kan PIMM zich herkennen. En geeft dit als beeld vaak een spiegel van wat ook op andere niveaus afspeelt. Om daarmee tot inzicht te komen, en te zien welke belangen achter de standpunten zijn verscholen. Om van daar uit te werken naar een oplossing.

PIMM werkt op locatie, maar kan ook op meer neutraal terrein worden ingeschakeld, bijvoorbeeld ergens in een (door PIMM) georganiseerde ruimte bij u in de buurt of op het kantoor in Apeldoorn.