"In een prettig gesprek, met behulp van doortastende vragen, op een effectieve manier, de kern van het probleem destilleren, om vanuit daar opbouwend tot een oplossing te komen."

Sinds 2016 biedt de divisie PIMM Trainingen (V.O.F) trainingen gericht op communicatie. Deze is bedoeld voor medisch specialisten, artsen in opleiding en andere professionals in de gezondheidszorg.

De kracht is gelegen in de diverse achtergronden en invalshoeken van de trainers, die allen werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Dit zorgt voor dynamiek, ervarings-leren en maatwerk bij de cursus.

Er kunnen – in overleg – trainingen op maat worden ontwikkeld, waarbij de problematiek die bij u of in uw organisatie speelt kan worden benaderd via een workshop in de vorm van een meespeel theater. Hierbij komen theoretische concepten al spelend aan bod, en worden daarbij toegelicht. Op deze manier zijn de onderstaande cursussen al ontwikkeld.

Als trainers doen mee:

  • Dirkjan Pot, medisch specialist en opleider (links)
  • Heleen Hennink, dramatherapeut, actrice en regisseur (midden)
  • Meta Oldenziel, klinisch psycholoog en opleider (rechts)

Omgaan met agressie

Geconfronteerd worden met agressieve klanten en of patiënten zet relaties onder druk. In groepsverband worden workshops aangeboden. Om op deze manier tools aangeboden te krijgen om zaken tijdig te herkennen en te leren om passend te kunnen reageren. En in een mee-speel theater te ervaren hoe het is om de diverse opties toe te kunnen passen.

Regie in je werk

In een serie van 3 workshops met tussenpozen van een maand (met opdrachten tussendoor) wordt interactief in een kleine groep gewerkt aan inzicht en overzicht rond de thema's communicatie, aandacht en organisatie. Om daarmee meer regie en grip te krijgen op uw eigen werksituatie in relatie tot anderen. Deze cursus is inmiddels ABAN geaccrediteerd.

Workshop bejegening: klantvriendelijke communicatie

In een workshop van een dagdeel worden deze zaken praktisch aangepakt.

Training IFMS auditoren

Nu de inspectie van de volksgezondheid eisen stelt aan het ondergaan van IFMS gesprekken door medisch specialisten, is een geaccrediteerde auditoren training noodzakelijk. PIMM Trainingen verzorgt een dergelijke training (accreditatie in aanvraag).