"(Zelf) structuur aanbrengen in de legio keuzes die je maken moet als beginnend professional."

Conflicten, vastgelopen onderhandelingen, problemen die niet zijn opgelost: je zult er maar in verzeild raken.

Om het probleem op te kunnen lossen en óók nog met elkaar op goede voet verder te kunnen gaan is soms een externe hulp nodig. En waarom niet? Dit kan door middel van mediation.

Respect en veiligheid staan centraal

Een vorm van gespreksbegeleiding, waarbij de belangen van beide partijen worden uitgesproken, gehoord, besproken en gewogen. De onderlinge verhoudingen worden gerespecteerd en waar mogelijk verbeterd. Respect is een centrale waarde. Veiligheid eveneens. De conflicten of problemen kunnen duidelijk aan het licht kunnen worden gebracht, en een oplossing sneller worden gevonden dan aanvankelijk werd verondersteld.

Neutraal, vrijblijvend en vrijwillig

Mediation is in principe neutraal, vrijblijvend en vrijwillig. In deze sfeer zullen de gesprekken ook plaatsvinden. Vanwege de achtergrond van PIMM richt zij zich vooral op problemen binnen de medische sector.

Ook bij vragen over organisatie - structuur en management - advies is PIMM beschikbaar. Na een grondige analyse volgt een suggestie met een advies als een creatieve synthese. Voor coaching geldt hetzelfde, maar dan op meer persoonlijk niveau.

Kennis van zaken

PIMM kenmerkt zich door een open houding, met een analytische en creatieve benadering. PIMM biedt een deskundige en betrokken teamspeler, die met kennis van zaken open communiceert en daarbij een flexibele neutrale positie inneemt. Een open, luisterende houding is daarbij een uitgangspunt.