"(Zelf) structuur aanbrengen in de legio keuzes die je maken moet als beginnend professional."

Wat is Pot Intermedical?

PIMM is een adviesbureau voor individuele- en groepscoaching, gespreksbegeleiding en conflictbemiddeling, vooral binnen de medische sector. PIMM biedt een ervaren medisch specialist, die als  mediator  (NMI geregistreerd 2009 -2012) bemiddelt in vastgelopen conflicten. Ook voor een coachingsgesprek of managementadvies kunt u bij PIMM terecht, alsmede het bespreken van feedback in groepsverband of als procesbegeleider zoals bijvoorbeeld ‘hei-dagen’.

Wat is mediation?

Met mediation lost ú het probleem op, samen met de persoon waarmee u het conflict heeft. Een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, helpt u daarbij. Hij brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Hij helpt partijen bij het vinden van een oplossing voor het conflict.

Wat doet een mediator?

In de praktijk betekent dit dat de mediator zich als procesbegeleider opstelt en dat hij partijen helpt om er ‘samen weer uit te komen’. Aan de escalatie van een conflict ligt veelal miscommunicatie en/of onbegrip ten grondslag en het verbeteren van communicatie tussen partijen kan de belangen van iedere partij meer inzichtelijk maken.

Wanneer er meer wederzijds begrip ontstaat kunnen de daadwerkelijke problemen op tafel komen, waarna de partijen samen tot een overeenkomst kunnen komen.

De mediator zal in principe geen oplossingen of adviezen aandragen: dat doen partijen uiteindelijk zelf. De mediator schept de optimale omstandigheden waarbinnen men tot een oplossing kan komen.

En coaching?

Als u wil nadenken wat er anders kan voor u in uw persoonlijke omstandigheid, bijvoorbeeld door te sparren, de wensen en mogelijkheden die u zelf ziet of juist niet ziet te onderzoeken dan is een coachingsgesprek ook een mogelijkheid. PIMM helpt u te onderzoeken wat in uw situatie óók kan. En helpt u uw eigen mogelijkheden zichtbaar te maken.

En wat nog meer?

Er zijn nog andere werkvormen mogelijk. Zo is daar de mogelijkheid van besprekingen rond feedback, zogenaamde hei- sessies , of workshops rond het omgaan met agressie.

Hoe nu verder?