"(Zelf) structuur aanbrengen in de legio keuzes die je maken moet als beginnend professional."

Uw situatie

U heeft een zorgen rond uw eigen werksituatie of  wil meer zicht op uw toekomstmogelijkheden ; of  u heeft zorgen met iemand in uw (werk) omgeving. U wilt het oplossen. Eigenlijk wilt u uw standpunt duidelijk maken en verdedigen. U staat er achter. En: U stelt er belang in dat de relatie met de ander op een of andere manier op redelijk goede voet verder gaat, of zelfs verbetert. Mogelijk  wilt  u nadenken wat u verder zou willen en wellicht ook kunnen. Misschien  wil u  met elkaar als groep ontvangen feedback  bespreekbaar maken. Of als groep een teambuildingsdag (hei-sessie) plannen.

Intakegesprek

In een vrijblijvend intake gesprek wordt bekeken of de problematiek passend is binnen de doelstelling en mogelijkheden van PIMM. Er zal ook een aansluiting moeten zijn of worden gevoeld met de mediator van PIMM. Tevens wordt dan een inschatting gemaakt van de benodigde in te plannen tijd en volgt aansluitend een offerte.
Vervolgens worden - na een akkoord - gesprekken gepland in overleg.

Meer weten? Neem dan nu contact op.

De mogelijkheden

1. Mediation

U vraagt – samen met de andere partij - PIMM een mediation te doen.
Vervolgens komt er een intake gesprek, en kunnen we samen wellicht de feitelijke mediation afspreken. En met elkaar in gesprek gaan. En tot een oplossing komen waar u beiden tevreden mee bent.

2. Coaching*

U wilt advies over wat u moet doen. Of u het wel op de goede manier ziet. Of er misschien zaken zijn die een ander anders ziet. Of u vraagt zich af hoe u uw inzicht of standpunt of belang aan de ander duidelijk moet maken. U wilt spiegelen. U wilt sparren. U wilt een praatpaal die terugpraat. Met ú communiceert. Over de zaken die ú belangrijk vindt. Dan kunt u PIMM vragen een coachingsgesprek aan te gaan. Doorgaans is dit individueel, maar het kan ook in groepsverband.

3. Feedback –bespreking

Het komt voor dat u feedback krijgt, evenals uw collegae. Het kan van waarde zijn om de uitkomsten plenair te bespreken . Want wat voor u geldt , geldt misschien ook voor een collega. En een verbeterplan wat u voor uzelf bedenkt  is dat  wellicht ook voor een collega zinvol. Onder begeleiding van PIMM kan dan een groepsbijeenkomst worden gepland.

4. Teambuildingsdag

Om als collegae of samenwerkende partijen tijd te nemen om elkaar op een andere manier te leren kennen en elkaar te kunnen aanspreken is een hei-sessie soms van meerwaarde. PIMM kan hierin in overleg met u een passend voorstel maken

5. Omgaan met agressie

Geconfronteerd worden met agressieve klanten en of patiënten zet relaties onder druk. In groepsverband worden workshops aangeboden samen met een drama docent en een psycholoog. Om op deze manier tools  aangeboden te krijgen om zaken tijdig te herkennen en te leren om passend te kunnen reageren. En in een mee-speel theater te ervaren hoe het is om de diverse opties toe te kunnen passen. Dit wordt aangeboden in de vorm van een training ( zie PIMM Trainingen) 

6. Regie in je werk

In een serie van 3 workshops, met medewerking van een klinisch psycholoog en een drama docent met tussenpozen van een maand (met opdrachten tussendoor) wordt interactief in een kleine groep gewerkt aan inzicht en overzicht  rond de thema's communicatie, aandacht en organisatie. Om daarmee meer regie en grip te krijgen op uw eigen werksituatie in relatie tot anderen. ( Zie PIMM Trainingen) Deze training is inmiddels ABAN geaccrediteerd.

7. Intervisie

In groepen kan een intervisie volgens een systematische aanpak worden uitgevoerd. Op die manier kan door iemand een (persoonlijke) situatie of probleem in een groep op een veilige manier worden besproken. Daarbij leidt de groepsinbreng tot (vaak verrassende) nieuwe inzichten. Veiligheid is daarbij een voorwaarde en garantie.

8. Dagvoorzitterschap / Onafhankelijk voorzitterschap

Bij een dag van uw maatschap, vakgroep of coöperatie, dan wel een vergadering of terugkerende bespreking kan ook een voorzitterschap worden geboden, in afstemming met uw wensen.

9. Workshop Bejegening: Klantvriendelijke communicatie

In een workshop van een dagdeel worden deze zaken praktisch aangepakt met de hulp van een klinisch psycholoog en dramatherapeut.(zie PIMM Trainingen) 

* Na een coachingsgesprek kan PIMM met u geen mediation meer beginnen, omdat de mediation - meteen vanaf het begin - een gezamenlijke aanpak van de twee partijen verlangt.

Aan u de keus!